Ledelsesgefühl - Nils Villemoes

Man kan nøde hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke, siger Nils Villemoes.

Kocs er navnet på en lille by, der ligger midt i Ungarn. Her blev der i gamle dage fremstillet fremragende hestevogne, som blev kaldt Kocsi, simpelthen fordi de kom "fra Kocs". Nils Villemoes fortæller, at ad uransagelige veje kom dette ord på et eller andet tidspunkt til Amerika, hvor det blev knyttet til den amerikanske hestevogn, dilligencen. Senere forsvandt diligencen ind i historiens mørke og bussen tog over. Nu er det bussen, der er coach.

Når man kører med bus, bestemmer man selv, hvor man står på og hvornår, man vil af. Til gengæld er det buschafføren, der kører bussen. Han er coach.

I ordet er der tydeligvis gemt en kusk, fortæller Nils Villemoes. Coach. Kusk. At kuske sine heste er ensbetydende med at få hestene til at løbe i den rigtige retning og i rette tempo. At trække på samme hammel, siger vi, når vi skal illustrere den ædle kunst at samarbejde.

Kunsten forudsætter gefühl, men også en vis bestemthed. Så længe heste selv kan finde vej, skal de føres med løs tømme, hvorimod nye heste altid skal ledes med fast hånd. En tilsvarende balance er der brug for, når man vil opdrage sine børn, det skal foregår kærligt, men bestemt, dvs. bestemt på en kærlig måde, en opgave, der med fordel kan løses af to, idet den ene i så fald kan være mere bestemt end den anden, som til gengæld kan være mere kærlig: "Skal de børn ikke snart i seng!", siger den ene af forældrene. "Jo, om lidt", siger den anden, "vi når det nok".

Coaching er et forsøg på at forene ledelse og pædagogik, oplyser Nils Villemoes - en måde at omgås på i situationer, hvor en person skal lære af en anden. En sådan situation opstår i mange forskellige sammenhænge under vidt forskellige omstændigheder. Derfor er der mange forskellige opfattelse af coaching.

Ikke så sært, at denne ledelsesform først og fremmest har vundet indpas i sportens verden. Her er der brug for en ledelse, der hverken er hård eller blød ved at være begge dele på en gang. En hybrid! En dygtig træner støtter, opmuntrer og påskønner, men stiller også krav, han eller hun er støttepædagog og indpisker på én gang.
I sportens verden er der ingen modsætning mellem dét at være effektiv og ha` det sjovt. Jo bedre, du klarer dig på sportspladsen, desto sjovere bliver det – og omvendt, jo sjovere, det er, desto bedre klarer du dig.

Som regel er det let at se, når der er mål. Der er mål! I de fleste situationer er det desuden let at tydeliggøre en sammenhæng mellem den enkeltes indsats og det samlede resultat. På den måde skabes der motivation, slutter Nils Villemoes.